Bearbetning

Addcut erbjuder även bearbetning för att kunden ska kunna få färdiga produkter direkt. Ett kostnadseffektivt sätt är att skära ut konturerna och hål i vattenskärningsmaskinerna, efter det gängas, försänks hål eller fräsning av ytor.
Om det blir effektivare att bearbeta direkt från ämne gör vi naturligtvis det.

I våran verkstad har vi fleropar, styrda fräsar, svarvar, pelarborrar, sänkgnist, planslip, blästerskåp, kapar, slipar mm. 


Lagerbussningar som är tillverkade i våra fleropar.


Vi konstruerar & tillverkar gripdon till robotar, här har vi
tagit fram ett gripdon som plockar detaljer direkt i från maskin.
Gripdonet är tillverkat i ett stycke med inbyggda luftkanaler.
Vi vattenskär konturen från plåt sedan bearbetar vi fram resten
av detaljen i våran verkstad, ett mycket kostnadseffetivt sätt.
Fräsning av vattenskuren aluminiumplatta.


Vattenskuren detalj från 100mm aluminium plåt som sedan
bearbetas,
ett exempel på kostnadseffektiv tillverkning.